Temperatura

Temperature do 37,5°C u dece su normalne. Do 38,5°C ne davati lekove osim ako je udružena glavobolja ili jako neraspoloženje. Preko 38,5°C dati jedan od dole navedenih lekova i ako je do 39°C znači da je pod dobrom kontrolom. Jedan lek je obično dovoljan ali ako je temp preko 39°C može se dati drugi antipretik kao kombinacija. Kupanje u mlakoj vodi je uvek korisno. Odeća treba da je komotnija, ne pregrejavati prostorije.

Napomena: temp do 39°C su umerene, dete efikasnije savlađuje bolest. Neće mu se puno pomoći obaranjem temp po svaku cenu.

Lekovi: Brufen sirup i tablete (ibuprofen) u prvoj grupi. Febricet, Eferalgan, Paracetamol sirup, tablete i čepići (paracetamol) u drugoj grupi.

Doziranje: količina paracetamol sirupa po jednoj dozi se dobije kad se težina deteta u kg podeli sa dva. Tako dete od 8kg treba da dobije 4ml a od 15kg 7,5ml. Količina Brufen sirupa se dobije kad se težina podeli sa tri. Terapijska širina oba leka je velika tako da nije greška davati veće količine. Intervali između dva leka ne treba da su kraći od 6h.

Deca preko 12 godina ili 40kg dobijaju doze za odrasle, Febricet tbl, 500mg, Brufen tbl, 400mg po istim principima.