POVRAĆANJE I PROLIV

Obično počinje uzastopnim povraćanjem, proliv dobijaju kasnije. Ne gubiti vreme očekivajući zaustavljanje proliva probioticima i drugim lekovima. Počinje se pojenjem svim vrstama tečnosti koje dete prihvata, često i po malo računajući i jogrut i mleko ( vrsta hrane i tečnosti ne pogoršava proliv). Velika većina proliva uzrokovana je virusima, dete će eliminisati virus kao i sve ostale ali u međuvremenu treba sprečiti dehidraciju. Nuditi bilo koju čvrstu hranu po zalogaj.

Dati jedan od probiotika jedanput dnevno, najjeftiniji je najbolji; ako je u obliku kapsula sadržaj rastvoriti i vodi ili mleku. Kada su prolivi uporniji i obilniji pored tečnosti korisno je započeti unos elektrolita, (Orosal, Rehidromix, Hipp čaj, Humana elektrolit) a količina i intervali zavise od obilnosti proliva.

Kontaktirati osoblje ordinacije telefonom da bi se odredio dnevni unos tečnosti i čvrste hrane i uspostavio dobar balans unosa i gubitaka. Pregled je obavezan samo ako je proliv toliko izbiljan da je potrebna nadoknadama infuzijama.

Napomena: lekovi kao što su Smekta i Enterofuryl ne zaustavljaju prolive i nisu efikasni, kao ni specijalna adaptirana mleka. Uporne dijete takođe nisu korisne i vode dodatnom iscrpljivanju.