UVOD U VODIČ KROZ SIMPTOME I BOLESTI

Vodič je namenjen pre svega pretplatnicima i predstavlja jednu vrstu akreditacije ili atestiranja svakodnevnog rada ordinacije “Dr Stevanović”.

Praktičan karakter je u prvom planu ali u isto vreme vodič daje dovoljno informacija o osnovnim principima savremenog tretmana uobičajenih bolesti.

Kada se dete razboli i kada počnu simptomi, treba ih naći u vodiču i slediti uputstva! Obaveza je roditelja da se upoznaju sa opisom svakog simptoma koje njihovo dete ima pre nego odluče da kontaktiraju osoblje ordinacije. Vodič je koristan i pri praćenju bolesti i za procenu efekata terapije.

Neke od uobičajenih i bezazlenih bolesti roditelji mogu sami dijagnostikovati i lečiti (“bez lekara”) i bez straha od neželjenih ishoda. Broj simptoma i tretmana u vodiču nije konačan; s vremenom će se povećavati ili menjati u zavisnosti od interesovanja i predloga roditelja.