PONUDA ZA PRETPLATU

Ako ste rešili da postanete redovan  pacijent ordinacije možda će vam pretplata najviše odgovarati?

Putem pretplate postiže se ravnomernije raspoređivanje i planiranje troškova lečenja uz neograničeni broj pregleda. Tokom proteklog perioda takav vid regulisanja plaćanja usluga ordinacije pokazao se kao veoma uspešan i prihvatljiv. Ujedno, pretplata je solidaran čin roditelja koji daje šansu da lečenje postane dostupno svoj deci bez obzira na materijalne mogućnosti. Pretplatu posebno preporučujemo roditeljima dece koja u toku godine često oboljevaju ili gde se očekuju česti kontakti sa lekarom iz bilo kog razloga i gde bi plaćanje pojedinačnih pregleda opteretilo porodični budžet.

Mesečna pretplata je 800 din. bez obzira na broj i uzrast dece uz besplatne laboratorijske analize – KKS, urin na sve, urinokultura, bris grla.

Za vreme godišnjeg odmora lekaru na zameni pregled se plaća 600 din (samo prvi put, bez obzira na broj kontrolnih pregleda).

Uplate se mogu vršiti na račun putem gotovih uplatnica ili direktno u ordinaciji sa dinamikom koju odrede roditelji-jednom mesečno, za nekoliko meseci ili za celu godinu. Najpogodniji način uplaćivanja je administrativna zabrana. U slučaju da u toku godine nije bilo pregleda, a redovno se plaćala pretplata, roditelji se oslobađaju plaćanja za narednu godinu. Molimo roditelje da nas o tome obaveste, ako napravimo propust u evidenciji.

Ako se pretplata ne uplaćuje više od tri meseca smatraćemo da ste odustali od pretplate, što ne znači da ste prestali da budete redovni pacijenti naše ordinacije, i u tom slučaju usluge se plaćaju po cenovniku.

Radno vreme:

od 10h-13h
od 15h-18h
subotom od 10h-13h

Pregledi se uvek zakazuju.

Kontakti:

 • Ordinacija:
  mobilni: 063 584 092
  fiksni: 023 525 067
 • Dr Stanulov: 0638367924
 • Dr Bačić: 0603210879
 • Sestra Duša: 0603394446
 • Sestra Sanja: 0638501620
 • E-mail: tom53@beotel.rs
 • WEB: www.drstevanovic.rs